Kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení

Jsme zapojeni do kolektivního systému pro zpětný odběr elektro zařízení a za každý dovezený či vyrobený zdroj platíme „eko – poplatky“

Prosíme tímto naše zákazníky, aby zničené, vysvícené či poškozené zdroje vyhazovali do určených kontejnerů pro elektroodpady (kontejnery pro zářivky).