Zapojení výbojek s předřadníkem

Ilustrační návod k zapojení halogenidových výbojek SunLux UV s předřadníkem.

Upozornění – pokud si nejste jisti zapojením setu, kontaktujte nás ještě před tím, než se jej pokusíte zapojit do sítě nebo nehte zapojení provést elektrikářem. Za škody způsobené špatným zapojením nemůžeme zodpovídat. 

1. u kabelu, který vede z předřadníku k objímce výbojky SunLux nejprve opatrně odstraňte vrchní izolaci tak, aby jste obnažili oba vodiče tak, jak je znázorněno na následujícím obrázku:

Zapojení výbojek s předřadníkem

2. odstraňte cca 1cm izolace ze samotných vodičů:

Zapojení výbojek s předřadníkem

3. do předřadníku zapojte kabely dle schéma zapojení, který jste obdrželi ke své objednávce SunLux UV. Druhou stranu kabelu zapojte do objímky. V následujících obrázcích je naznačen postup vložení vodiče do svorkovnice předřadníku  a druhý znázorňuje správné zapojení kabelů do objímky:

Zapojení výbojek s předřadníkem
Zapojení výbojek s předřadníkem

4. zapojte flexošnůru 3x1mm do předřadníku dle schéma zapojení, který jste obdrželi v balíčku u lampy SunLux UV. V následuícím obrázku je ukázka zapojeného setu, připraveného k zapojení: 

Zapojení výbojek s předřadníkem