Osvětlení terárií s denními ještěry

Úvodem: Leguáni, agamy, chameleoni, stejně jako spousta dalších druhů denních plazů, především ještěrů, jsou tzv. heliotermní plazi. To znamená, že slunce aktivně vyhledávají a sluneční svit je pro ně existenčně důležitý. Dostatečná intenzita a kvalita světla je pro kvalitu jejich života (psychickou a dokonce i fyzickou) poměrně důležitá a k osvětlení terárií je potřeba přistupovat […]

Leguán zelený, Iguana iguana (Linnaneus 1758) – taxonomie 2020

Leguán zelený, Iguana iguana

Leguán zelený. Dá se říct, že v systematickém zařazení leguánů rodu Iguana nikdy nepanovala mezi vědci i odbornou veřejností jednoznačná shoda. Prapůvodní rozlišení na dva druhy leguánů tohoto rodu bere v moderní době za své. Až metody analýzy DNA ukazují a předpokládají, že rod Iguana zahrnuje několik druhů zvířat, a i v budoucnu se máme v taxonomii leguánů na […]

Agama vousatá – osvětlení terária

Agama vousatá – teplota v teráriu V celém prostoru terária můžeme udržovat denní teplotu cca 27 – 29°C, na vyhřívacích místech může teplota mírně přesáhnout 40°C. V noci můžeme nechat teplotu pokojovou, pokud nám dlouhodobě neklesá pod 20°. V místech s nižší teplotou je také vhodné vytvořit stinné místo nebo úkryt – samozřejmě za předpokladu, že […]

Osvětlení terária s leguánem zeleným, Iguana iguana

Osvětlení terária s leguánem zeleným, Iguana iguana Leguán zelený, jakožto druh, obývá obrovský areál střední a jižní ameriky (menší populace jsou i na Floridě a na Hawaiských ostrovech). Najdeme ho na karibských ostrůvcích, v tropickém deštném lese, ale i v oblastech, kde se střídá období sucha s obdobím dešťů (např. Yucatán). Pro osvětlení terária s leguánem […]

Měření zdrojů do terárií na TeraShop.cz – UV záření, světlo, teplo, spektrum…

Měření zdrojů do terárií na TeraShop.cz: Námi prodávané UV lampy k osvětlení terárií máme ověřeny nejen v našem vlastním chovu terarijních zvířat, ale také zdroje měříme vlastními přístroji. Nejsme pouze prodejci kteří překupují zboží, do naší nabídky zařazujeme pouze lampy a zdroje, které důkladně testujeme a sami bychom je použili ve svém vlastním chovu. Měřením a […]

Zapojení výbojek s předřadníkem

Ilustrační návod k zapojení halogenidových výbojek SunLux UV s předřadníkem. Upozornění – pokud si nejste jisti zapojením setu, kontaktujte nás ještě před tím, než se jej pokusíte zapojit do sítě nebo nehte zapojení provést elektrikářem. Za škody způsobené špatným zapojením nemůžeme zodpovídat.  1. u kabelu, který vede z předřadníku k objímce výbojky SunLux nejprve opatrně odstraňte vrchní […]

Kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení

Jsme zapojeni do kolektivního systému pro zpětný odběr elektro zařízení a za každý dovezený či vyrobený zdroj platíme “eko – poplatky” Prosíme tímto naše zákazníky, aby zničené, vysvícené či poškozené zdroje vyhazovali do určených kontejnerů pro elektroodpady (kontejnery pro zářivky).

Ještěrka obecná (Lacerta agilis) Linnaeus, 1758

– zákonná ochrana : silně ohrožený druh – kritéria IUCN – téměř ohrožený (NT) Rozšíření v ČRTato ještěrka se nachází na území témeř celého našeho státu (do 600 m n.m., vzácně pak do 800 m n.m.) Nevyskytuje se v zemědělsky využívaných lokalitách a v lesích. Biotop V ČR je typický výskyt na okraji lesů, lesních […]

Ještěrka zední (Podarcis muralis), Laurenti 1768

– zákonná ochrana v ČR – kriticky ohrožený – kritéria IUCN – kriticky ohrožený(CR) Rozšíření v ČR Ještěrka zední se v České republice vyskytuje doloženě pouze na hranicích Moravy se Slovenskem (na Slovenské straně) a malá populace těchto ještěrek žije také na několika vápencových lokalitách Štramberského krasu (350 – 500 m n.m.) Sporná je lokalita […]

Ještěrka zelená (Lacerta viridis), Laurenti 1768

– zákonná ochrana – kriticky ohrožený druh – kritéria IUCN – kriticky ohrožené(CR) Rozšíření v ČR Vyskytuje se v severních, severozápadních a středních Čechách, dále pak na jižní Moravě. Většina lokalit se nachází mezi 200 m.n.m. – 350 m.n.m. (nejnižší výskyt byl mapován 144 m n.m., nejvyšší pak 548 m.n.m.) Často obývá údolí větších řek […]

Používáme Cookies, prohlížením stránek s tím souhlasíte.